22 april 2020

Ook onze partners en zendelingen in Servië zetten zich ontzettend in tijdens deze Coronacrisis.

U kunt hen helpen.

STEUN: Tearfund op Rek.nr. BE41 4359 1900 0110, met vermelding Code 77007-Servië

21 april 2020

OP WEG HELPEN
OORZAAK: Roma dagloners extra onder druk voor levensonderhoud#
Grote nood door corona maatregelen# Geen werk, geen inkomsten#
GEVOLG: oa.vele kinderen genoodzaakt mee te gaan werken ipv.naar school gaan, geen wintervoorzieningen zoals hout, voedsel en kleding#
OP WEG HELPEN: als Tearfund zendelingen en onze lokale partner ROSA motiveren we via ouders de kinderen om te voldoen aan de schoolplicht zodat zij later betere kansen zouden krijgen op de arbeidsmarkt. De huidige situatie brengt onze gezamenlijke visie in gevaar.
Onze doelstelling: arme Roma in Leskovac ondersteunen met voedselpakketten en winterhout, aankoop van schoolmateriaal.

7 april 2020

UPDATE
Dankzij donaties van broeders en zusters wereldwijd kon de Roma kerk “Pod Satorom” 530 humanitaire pakketten voedsel en hygiëne samenstellen en uitdelen aan de allerarmsten in de 3 Roma wijken te Leskovac!
Regelmatig worden de straten gedesinfecteerd om het Corona virus te bestrijden, oa.in de dichtbevolkte straten van de Roma wijken. Om de meest kwetsbare gezinnen verder te kunnen helpen
hebben we ook jullie steun nodig .

1 april 2020

WELKOM… een woord dat men in de corona tijd niet veel meer hoort. WELKOM om mee te helpen om onze doelgroep te ondersteunen en WELKOM voor je aandacht om ook enig positief nieuws te lezen! We zijn enorm dankbaar voor de reeds ontvangen giften naar aanleiding van onze noodoproep. Dankbaar dat we kunnen bijdragen bij de actie voor voedselpakketten voor de allerarmste Roma in Leskovac!

27 maart 2020

NEW POST: jouw Tearfund zendelingen te Servië onder Roma.

GEEN ZEEP, GEEN WATER, GEEN WASPOEDER…
HOE CORONA BESTRIJDEN?

De problemen waarmee Roma worden geconfronteerd zijn alleen maar toegenomen met de virusepidemie in Servië, en maatregelen die door officiële instellingen zijn genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, waaronder meer persoonlijke en leefruimtehygiëne, zullen door weinigen kunnen worden gerespecteerd.

Bij onze bezoeken horen we vaak: Louis en Anne-Marie, we hebben GEEN ZEEP, GEEN WATER, GEEN WASPOEDER… Ze zullen een elementaire maatregel voor hygiënisch onderhoud nu zeker niet kunnen uitvoeren.

Coronavirus is geen lokaal probleem, helpt u ook mee het wereldwijd te bestrijden?

26 maart 2020

Met de nieuwe maatregelen heeft het Servische leger alle grensovergangen onder controle gebracht, alle opvangcentra, asielcentra en alle ziekenhuizen beveiligd en gecontroleerd om de verspreiding van de COVID-19-virusinfectie te voorkomen.
VERSTRENGDE MAATREGELEN
De grenzen zijn bewaakt. Vliegvelden zijn quasi gesloten, op het stadsvervoer na staan treinen en bussen stil. Teruggekeerde Serviërs vanuit het buitenland zitten twee tot vier weken verplicht in volledige isolatie. De politie controleert via telefoon en huisbezoeken of zij zich daaraan houden.

In Servië geldt een streng coronaregime. Tussen vijf uur ’s avonds en vijf uur ’s ochtends mag niemand naar buiten. Voor 65-plussers geldt zelfs een algeheel straatverbod. De enige uitzondering is zondagmorgen van vier tot zeven uur, als de supermarkten speciaal voor hen opengaan. Onder meer via vrijwilligersacties op sociale media organiseren Serviërs voor hen boodschappendienst.

Om boodschappen te kunnen doen voor de allerarmsten hebben wij jouw hulp nodig!

24 maart 2020

Aangesloten bij Info en actie Hulp voor Roma te Leskovac. Dagelijkse update door Rominfomedia over situatie corona.

NOODOPROEP VOOR ZUID-SERVIË! GRAAG UW AANDACHT!

In deze onzekere tijd realiseren we ons dat het moeilijk is voor iedereen en ook zo voor onze doelgroep Roma te Leskovac.
DAAROM deze hulproep als Tearfund zendelingen.

Zij die de kost voor het gezin verdienen met recyclage en seizoenarbeid komen extra onder druk te staan voor hun levensonderhoud. Zij verdienen elke dag amper genoeg om hun eten te kopen. Dit valt door het coronavirus weg en zij komen in hoge nood hierdoor, vooral de armste Roma, voor hen die sociale bijstand en kinderbijslag ontvangen. Hierbij komt nog dat het postkantoor gestopt is met het betalen van sociale en andere uitkeringen en mensen geen geld kunnen ophalen. Voor het weekend zullen ook de banken hun deuren sluiten.
Bovenop de Belgische maatregelen: straatverbod vanaf 17 tot 5u – 65+ mogen hun woning niet verlaten – grenzen volledig gesloten – geen intercity vervoer – luchtruim gesloten.
Enkele kerken en andere organisaties hebben een humanitaire campagne opgezet en roepen iedereen op om hen te steunen om de noodlijdenden en meest kwetbare Roma te kunnen voorzien van voedsel/hygiëne pakketten.
Het ziekenhuis in Leskovac heeft ook hulp nodig met apparatuur, ademhalingstoestellen, handschoenen, gezichtsmaskers.
Onze lokale partner Zoran van de ngo ROSA smeekt om hulp: elke euro is meer dan welkom!