,

OKTOBERACTIE: winterpakketten voor Zuid-Servië *** Doneer één of meerdere winterpakket(ten) = 20€

Een woordje van het thuisfront : Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief hadden we als thuisfront van Louis en Anne-Marie beslist om in het najaar een spaghettifestijn te organiseren om met de opbrengst daarvan het werk onder de Roma in Servië te ondersteunen. Jammer genoeg kan dit niet doorgaan omwille van de beperkende maatregelen rond de coronacrisis.

Als tweede luik van onze actie willen we tijdens de maand oktober graag de VOEDSELBEDELING onder jullie aandacht brengen.

Alvast hartelijk bedankt voor jullie steun.

En… hartelijk bedankt voor jullie hartverwarmende reacties op de vorige actie en voor de liefde die hieruit spreekt !!!

Voor hen die in armoede leven, willen we het verschil maken…

Het thuisfront

Louis en Anne-Marie aan het woord :

Risico op grotere armoede dreigt onder Roma te Leskovac!

Een zorgwekkende vaststelling is dat onze doelgroep meer en meer in de vicieuze cirkel terecht komt van te weinig of geen werkgelegenheid, met als gevolg te weinig financiële middelen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Hierdoor worden teveel schulden gemaakt, terug betaalbaar tegen hoge rente… Zo worden er putten gemaakt die gevuld worden met de eerstvolgende verdienste of sociale toekenning, met als gevolg daarvan opnieuw te weinig of geen geld.

Onze mensen zijn genoodzaakt om te bedelen, te werken onder het minimumloon, de afvalcontainers af te schuimen voor voedsel, kleding of recyclagemateriaal.

De harde wintermaanden komen stilaan dichterbij. Zonder voedselbank waar minderbedeelden terecht kunnen. Wij als humanitaire werkers willen klaar staan om deze mensen zoveel mogelijk te helpen.

U kunt ons daarbij helpen!!!

Doneer één of meerdere winterpakket(ten) = 20€

Een pakket bestaat uit: bloem – olie – rijst – deegwaren – jam of choco – vlees in blik – koffie – droge koek – waspoeder en handzeep

Wilt u ons helpen en deze actie bekend maken bij vrienden en familie ?

Alvast hartelijk bedankt !

Voor giften via Tearfund vanaf 40 euro op jaarbasis in 2020 ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u 60% terug van de belastingen.

Zie: https://www.tearfund.be/2020/06/15/extra-belastingvermindering-voor-giften/

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Via Tearfund – Groenstraat 19 – 1800 Vilvoorde
IBAN: BE41 4359 1900 0110 BIC: KREDBEBB

Sponsoring voor:

Projecten: vermelding: code 71001 – winterpakket

GEGEVENS

Anne-Marie en Louis Van de Voorde

Email: la.vandevoorde@gmail.com

Tel: +381 65 453 65 69

Facebook: Louis Van de Voorde (Roma Help Serbia)

Thuisfrontcomité:
contactpersoon: Christa Van der Elst – christa.van.der.elst@skynet.be