,

NOVEMBERACTIE: isolatie voor huizen = 20€/m²

Doordat de meeste van de Roma woningen zich nog in ruwbouw bevinden (zonder bezetting) en ondanks het samen leven in een huis/kamers van gemiddeld 25-50m2 ligt het verbruik van winterhout van een doorsnee gezin toch tussen 8-10 meter3.

Door de huizen te isoleren gaan we deze ook verduurzamen.

Investeren in isolatie betekent: winnen aan comfort:

  • in de winter blijft de warmte binnen = minder koude lijden.
  • in de zomer blijft de hitte buiten = een koelere leefomgeving, geen doorslaande tocht of vocht meer
  • sparen op aankoop van hout wat ten goede komt ten opzichte van het karige leefloon van onze begunstigden.

Wat gaan we doen?

  1. Egaliseren van muren of ruwe muren glad maken
  2. Dichten van kieren aan ramen en deuren
  3. Aanbrengen van verstevingsnetten
  4. 5cm isolatie plaatsen
  5. Crepi of gekleurde gevelbepleistering aanbrengen.

2 vliegen in 1 klap: isolatie van de woning + nieuwe gevelafwerking.

Kostprijs 1 meter isolatie  =  20,00€

Investeer ook JIJ mee in duurzaamheid?

Voor giften via Tearfund vanaf 40 euro op jaarbasis in 2020 ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u 60% terug van de belastingen.

Zie: https://www.tearfund.be/2020/06/15/extra-belastingvermindering-voor-giften/

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Via Tearfund – Groenstraat 19 – 1800 Vilvoorde
IBAN: BE41 4359 1900 0110 BIC: KREDBEBB

BELANGRIJK!!!

VERGEET NIET TE VERMELDEN: code 71001 – isolatie

GEGEVENS

Anne-Marie en Louis Van de Voorde

Email: la.vandevoorde@gmail.com

Tel: +381 65 453 65 69

Facebook: Louis Van de Voorde (Roma Help Serbia)

Thuisfrontcomité:
contactpersoon: Christa Van der Elst – christa.van.der.elst@skynet.be

*** GEEF BEKENDHEID AAN DEZE ACTIE EN

ZEND DEZE ACTIE DOOR NAAR AL UW CONTACTEN. ***