Zomerproject 2022

Zaden en planten, meststoffen

 

Voor een 70-tal families meststoffen en zaden/plantjes voorzien twv. 4000€.

Het uitdelen van aardappelen was verleden jaar voor velen een stimulans voor
anderen om ook hun braakliggend terrein te gaan bewerken. Ze zijn enorm
gemotiveerd om op deze manier te voorzien in eigen onderhoud en reserve aan te
leggen voor de winter.
Met genoeg budget kunnen we investeren in een serre.

Hierin kunnen 2 tot families werken en van de oogst leven voor hun eigen gezinnen. De rest van de opbrengst wordt op de markt verkocht.

Kostprijs: +/-2000€.

Schoolgerief

We willen graag geld inzamelen voor het komende schoolseizoen. Vele arme gezinnen kunnen voor hun kinderen niet het nodige schoolgerief aanschaffen. Door gebrek aan schoolboeken en werkschriften lopen vele kinderen achterstand. Zorg jij mee voor 250 kinderen?