Tearfund

Anne-Marie en Louis Van de Voorde zijn uitgezonden door Tearfund als Top’pers.

TOP’pers zijn tijdelijk overzees personeel voor ontwikkelingssamenwerking, dat via Tearfund ondersteund wordt.

Tearfund is een in België geregistreerde christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie, met als voornaamste doel om de levensomstandigheden van kwetsbare en achtergestelde groepen te bevorderen in enkele van de armste en meest behoeftige landen van de wereld. Tearfund werkt in verschillende landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Tearfund financiert partner organisaties die betrokken zijn in gemeenschapsontwikkeling in de derde wereld en verschaft ook noodhulp in door rampen of oorlog getroffen gebieden. Het landelijk secretariaat vormt de ruggengraat van de organisatie en is gevestigd te Vilvoorde.


Correspondentie adres: Postbus 127, 1800 Vilvoorde
Tel. +32(0)2.251.77.10
Fax. +32(0)2.251.82.52
E-mail: info@tearfund.be

ROSA is de afkorting voor (Romska obnova, saradnja i alternativa) (Romani renewal, cooperation and alternative) is een non-profit organisatie van de civiele maatschappij. Zoran en Laura (zijn vrouw) leiden de organisatie samen met een team van deskundige mensen.

Hun belangrijkste activiteiten zijn:  informeren, rechten van de mens en van minderheden, gender gelijkheid, educatie over cultuur, civiele initiatieven. De nadruk bij deze programma’s ligt vooral op sensibilisering, educatie, vaccinatie, kinderen met een beperking en hierbij werken ze indien nodig met deskundigen.  ROSA werkt volledig onafhankelijk, dus buiten de kerk, ongeacht religie of nationaliteit, wel met de nadruk op hulp aan Roma uiteraard. Het humanitaire werk dat zij verrichten is zeer kleinschalig.

Hun visie en missie bestaat er vooral in om de Roma gemeenschap te dienen en zoveel mogelijk te integreren in het maatschappelijk leven door oa.de toegang te bevorderen tot de verschillende maatschappelijke diensten van de stad.

  Romska obnova, saradnja i alternativa-ROSA Ngo
  Cara Uroša 14b
  16000 Leskovac – Servië
  Tel +381 61 312 55 33                     rosa.leskovac@gmail.com  – https://rosale.org