Het project Roma Help Serbia werd opgericht en uitgebouwd door Louis en Anne-Marie Van de Voorde, in volledige samenwerking met Tearfund:

– een christelijke en erkende ngo, een humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisatie, die ondersteuning verleent bij rampen en ontwikkelingsprojecten.

– ontstaan vanuit de verschillende protestantse en evangelische kerkdenominaties in ons land, die allen aangesloten zijn bij de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België.

– fondsen zijn vooral afkomstig van private personen en kerkgemeenschappen in Vlaanderen. Daarnaast ontvangt Tearfund voor haar acties regelmatig subsidies van overheidsdiensten in ons land (gemeenten, provincies, federale overheid).

Visie: Naastenliefde, grenzeloos

Missie: Samenbrengen van mensen in de strijd tegen armoede en onrecht

Adres: Groenstraat 19 – 1800 Vilvoorde  //  Tel.+32(0)2.251.77.10  // www.tearfund.be

Wij zijn evangelische christenen die hun geloof op een enthousiaste manier willen beleven.

Wij willen elkaar bemoedigen en samen dicht bij God komen.

Dit doen we door onze wekelijkse samenkomsten op zondag,                

maar ook door contacten en activiteiten tijdens de week..  

ONZE VISIE: GELOOF, HOOP & LIEFDE 

1 Kor. 13:13  “Ons resten geloof, hoop & liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”

Elke zondag samenkomst om 10u.

adres : Botermelkstraat 63 – 9300 Aalst

contactpersoon: Guido Van Roy – 053/78.11.60


onze website: www.evangelischekerkaalst.be

Izvor Zivota is onze lokale Roma partner in Zuid-Servië, te Leskovac.

De visie en doel van deze christelijke humanitaire organisatie is:

het verzamelen en verstrekken van humanitaire hulp en

pleiten voor de verbetering van de levens- en werkomstandigheden

van sociaal kwetsbare gezinnen van de nationale Roma-minderheid.