NOODOPROEP VOOR ZUID-SERVIË! GRAAG UW AANDACHT!
In deze onzekere tijd realiseren we ons dat het moeilijk is voor iedereen en ook zo voor onze doelgroep Roma te Leskovac.
DAAROM deze hulproep als Tearfund zendelingen.

Zij die de kost voor het gezin verdienen met recyclage en seizoenarbeid komen extra onder druk te staan voor hun levensonderhoud. Zij verdienen elke dag amper genoeg om hun eten te kopen. Dit valt door het coronavirus weg en zij komen in hoge nood hierdoor, vooral de armste Roma, voor hen die sociale bijstand en kinderbijslag ontvangen. Hierbij komt nog dat het postkantoor gestopt is met het betalen van sociale en andere uitkeringen en mensen geen geld kunnen ophalen. Voor het weekend zullen ook de banken hun deuren sluiten.
Bovenop de Belgische maatregelen: straatverbod vanaf 17 tot 5u – 65+ mogen hun woning niet verlaten – grenzen volledig gesloten – geen intercity vervoer – luchtruim gesloten.
Enkele kerken en andere organisaties hebben een humanitaire campagne opgezet en roepen iedereen op om hen te steunen om de noodlijdenden en meest kwetbare Roma te kunnen voorzien van voedsel/hygiëne pakketten.
Het ziekenhuis in Leskovac heeft ook hulp nodig met apparatuur, ademhalingstoestellen, handschoenen, gezichtsmaskers.
Onze lokale partner Zoran van de ngo ROSA smeekt om hulp: elke euro is meer dan welkom!
Graag uw gifte via Tearfund, Groenstraat 19,1800 Vilvoorde
IBAN: BE41 4359 1900 0110 BIC: KREDBEBB
code 71001 – vermelding: ROMA Help Serbia
Alvast hartelijk dank voor uw gifte en delen van dit bericht.