GOED NIEUWS VOOR ONZE SPONSORS!

Tearfund België· 15 juni · bericht over belastingvermindering voor giften.

Onze eerste minister heeft met de superkern op vrijdag 12 juni 2020 een akkoord bereikt dat al onze donateurs aanbelangt.
De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen zoals Tearfund, stijgt in 2020 van 45 naar 60 procent. Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis in 2020 ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u 60% terug van de belastingen.
Hiermee wil de regering ons een duwtje in de rug geven. Een mooi cadeau waar u en Tearfund beter van worden. Mogen wij op een extra bijdrage rekenen in dit moeilijke COVID-19 jaar?