Recht op onderwijs

Door het lage inkomen van begunstigden onder de Roma gezinnen lopen vele tieners het risico hun middelbare school niet af te maken. Het behalen van een diploma is zeker voor hen van groot belang in het vooruitzicht van een beter leven. Omdat de financiële middelen niet toereikend genoeg zijn om het schoolgeld te betalen zijn de jongeren dikwijls genoodzaakt om tussen de leeftijd van 12-14 jaar de school te verlaten. Dit heeft als gevolg dat ze veel te jong wat gaan rondhangen, lusteloos worden omdat ze niets belangrijks om handen hebben, gedemotiveerd zijn.

Voor meisjes is het niet ongewoon om vroegtijdig de school te verlaten, ze worden jong voorbereid op een huwelijk en leren thuis het huishouden doen en passen op de jonge kinderen. Jongens volgen hun vader op bij het recycleren bij de vuilniscontainers, hout hakken of marktverkoop.

Roma kinderen, vooral de meisjes, lopen wat alle sociaal economische indicatoren betreft achter bij de algemene populatie van de kinderen. Slechts 15% van de meisjes gaat naar de middelbare school terwijl 57% van hen voor hun 18 jaar trouwt.

ROSA onze lokale partner speelt in op deze nood. Door middel van workshops voor tieners en ouders willen ze deze doelgroep de belangrijkheid doen inzien van het afmaken van de school en welke rol ouders hierin spelen: hun kinderen motiveren en stimuleren om regelmatig naar school te gaan en een manier vinden om dit mogelijk te maken.

Sommige ouders maken nog wel eens schulden om hun kind toch een kans te geven. Om nieuwe schoolboeken te kopen is er niet genoeg budget en als ze deze niet tweedehands kunnen aanschaffen, worden de meeste van de materialen gekopieerd. En ook dit kost geld.

Het gaat niet alleen om schoolkosten, ook moet er voorzien worden voor degelijke kleding en schoeisel, dagelijks een klein bedrag om te eten. Het is hier de gewoonte dat de leerlingen iets kopen als ontbijt of lunch. De armste gezinnen geven hun kinderen wel eens een boterham van thuis mee, maar dan worden ze uitgelachen.

We hebben een selectie gemaakt van schoolgaande kinderen die leergierig zijn en door de ouders gemotiveerd worden om naar school te gaan. Wij volgen deze persoonlijk op.

Deze tieners zouden wij graag willen ondersteunen:

Vidana Kadrić – 19 jaar – studeert voor  verpleegster. Het grote gezin  leeft van een klein inkomen, haar broer en jonger zus gaan naar de middelbare school. Haar ouders doen al het mogelijke om hun kinderen de kans te geven om hun diploma te behalen. Dit jaar is het extra moeilijk:

Twee broers van een gezin van moeder en nog 2 andere jongere en tevens schoolgaande broers. Hun vader werd 1.5jaar geleden doodgeschoten. Sindsdien vecht het gezin om een menswaardig bestaan te leiden. Het weegt voor de 35-jarige weduwe zwaar om te voorzien in dagelijks eten, degelijke kledij voor de kinderen en schoolgeld. Dit Roma gezin woont ver van de stad. Martin wil automekanieker worden, maar bij gebrek aan geld kan het abonnement van bus of trein niet meer betaald worden en riskeert deze jongeman zijn opleiding niet af te kunnen maken. Nemanje behaalt goede punten, maar ook voor hem is de toekomstige studie een groot vraagteken. Momenteel gaat hij zonder boeken naar school!

Op 10-jarige leeftijd kwam Denis zijn vader te overlijden. Zijn mama Vaska krijgt een weduwepensioen waarmee ze amper kunnen overleven. Hun nood is groot, maar Vaska haar zorg gaat vooral uit naar haar inmiddels 15 jarige zoon. Als student heeft hij wel 14 verschillende lessen te volgen = voor elk vak een ander boek of werkschrift. Volgens het aanbod gaan ze op zoek naar  tweedehands studieboeken of laten ze deze kopiëren naargelang ze deze nodig hebben.  De prijs van een studieboek ligt gemiddeld tussen 800 à 1200Rsd = 7 à 10.00€. Voor sommige vakken zoals Engels kan dat gaan tot 20 à 35.00€.  Dit is voor deze mensen onbetaalbaar!

Helpt u mee om de kosten te dragen zodat deze tieners de lessen van de middelbare/hoge school kunnen blijven volgen?