Beste lezers,

Slechts nog enkele weken verblijven we in Servië en graag willen we met jullie als trouwe achterban terugblikken op de kostbare jaren zending onder Roma die onze grote God ons toevertrouwd heeft.

Er werd in de afgelopen 7 jaar inderdaad heel wat met succes en zegen gerealiseerd. Denk maar aan alle projecten die mede dank zij jullie veelzijdige steun konden georganiseerd worden: huizenbouw/renovatie (daken, badkamers, huizen, isolatie) – winterhulp zoals voedselpakketten en brandhout, kachels – kleding – een hele oplegger vol humanitaire goederen – schoolgerief – gereedschap voor de vakman – maand van de huisvrouw – covidpakketten enz.

Keer op keer zagen we Gods trouw weerspiegeld zowel in moeite en strijd als in overwinning en vreugde. Hij is ons blijven inspireren en bemoedigen om door te gaan, niet op te geven. Hij heeft ons mooie dingen laten doen en beleven. Alle dank en eer aan Hem!

Onze doelstelling is om de kloof van armoede en discriminatie te overbruggen, door onze activiteiten de liefde van Christus te delen. Wij keren binnenkort terug naar België, maar de strijd tegen de armoede gaat door. Wijzelf zullen niet meer op het veld aanwezig zijn, maar gaan wel verder met Tearfund als ambassadeurs in samenwerking met onze nieuwe lokale partner “Izvor Zivota” (de levensbron). Deze christelijke Roma organisatie werkt al enkele jaren volledig onafhankelijk en heeft dezelfde doelstelling voor ogen. Door meerdere gesprekken met ons werden ze meegenomen in ons verhaal en werkwijze. Na overleg met Tearfund werd er besloten om deze organisatie vanuit België te gaan ondersteunen.

De bedoeling is dat wij als PR voor Izvor Zivota gaan werken en onze achterban zullen informeren over bepaalde noden. Wij hopen 1-2 keer per jaar enkele weken naar Servië te kunnen gaan om het werk verder te coördineren. De leiding van de organisatie zal in samenspraak met ons een bepaalde actie organiseren en uitwerken. Wij zullen als ondersteuning het project bezoeken en toezicht houden.

Daarom doen we hierbij een zeer warme oproep aan ieder van jullie om ons project “Roma te Leskovac” te willen blijven ondersteunen. Er bevinden zich hier 15.000 Roma in 3 verschillende wijken plus nog honderden meer in verschillende dorpen. Jullie begrijpen dat financiën een noodzaak blijven om het werk te kunnen verderzetten. Mogen wij ondanks onze terugkeer op jullie blijven rekenen?

Wat gaan we missen? Mentaliteit van leven, gastvrijheid, geloofsbeleving, goede vrienden en medegelovigen, vriendelijke buren, de Servische keuken, de pracht van de natuur.

Waar zien we naar uit? Onze kinderen/kleinkinderen/familie/vrienden, Belgische bodem, rustperiode, maar vooral naar de nieuwe periode waarin God ons opnieuw zal leiden.

Gedurende de tijd op het zendingsveld mochten we heel wat uitdelen aan anderen, maar bovenal ook zelf veel ontvangen. Het was een leerrijke tijd waarin we individueel en als koppel verder gevormd werden. Met dankbaarheid en met een open blik keren we terug naar ons vaderland met een pakket aan getuigenis en bemoediging over deze rijk gevulde jaren van ons leven.

Bidden jullie mee dat onze laatste dagen in Leskovac goed verlopen en dat dit  voorlopige afscheid niet te zwaar zal zijn en op een goede manier afgerond kan worden.

En tot slot: heel erg bedankt om ons en onze bediening al die jaren mee te nemen in gebed en voor jullie vrijgevige bijdrage in de verschillende projecten. Alleen konden we dit niet doen! Merci!

Jullie zendelingen,

Louis en Anne-Marie