Voedselpakketten voor Zuid-Servië

Winterhulp voor Roma dorpen

Door ziekte van de directeur en tevens projectleider van Izvor Zivota werd de winteractie een maand later uitgevoerd. Gelukkig gaat het ondertussen beter met hem. Toch zijn we heel dankbaar dat we weer een mooi bedrag via Tearfund mochten schenken om arme Roma gezinnen tegemoet te komen tijdens de wintermaanden. Ook dankbaar voor de steeds enthousiaste medewerkers!

Er werd suiker – olie – worst – choco – vlees – pasta en bloem geschonken aan vele families in verschillende dorpen. Ook was er aandacht op de begunstigdelijst voor alleenstaande moeders, ouderen en weduwen.

Na de feestdagen is meestal de voorraad ver op en is een voedselpakket meer dan welkom. Blije gezichten zijn het bewijs!

Een woord van de directeur:

Verschillende jonge vrijwilligers gingen met ons mee goederen/boodschappen ophalen om deze op te laden voor distributie. Omdat enkele verantwoordelijken naar een dorp buiten de stad moesten om kerkdiensten te verzorgen bleef het jonge team alleen achter in onze gehuurde ruimte. De jongeren moesten dus alleen inpakken en zorgen voor de voorbereiding van de uitdeling van de voedselpakketten.  Het was voor al leiders een sterke bemoediging te weten dat er jonge mensen zijn die in staat zijn en de wil hebben om met het humanitaire werk te helpen, dank God voor hen!

Op het juiste moment op de juiste plaats

Een zuster van de kerk, een weduwe, vertelde ons onder tranen dat ze een dag voor de voedseluitdeling dacht: “Ik heb alleen nog eten voor één dag. Wat ga ik morgen doen? Maar ik weet God dat je zult zorgen voor mij!” Dus alle eer aan God dat we de dag nadien haar voedsel konden geven.

Terwijl we onderweg waren, kwamen we een oude grootmoeder tegen die op zoek was naar eten in de vuilnisbakken. We zaten net in ons busje allemaal te eten en het was zo moeilijk om dit aan te zien. We zijn dan gestopt en gaven ook haar een voedselpakket. Ze was zo blij dat ze het niet geloofde wat er gebeurde en ook wij waren zo tevreden en blij dat we er zijn om mensen te helpen op het juiste moment.  Vaak weten we niet hoe en wie het nodig heeft, maar God leidt ons om mensen te helpen die echt in nood zijn.